Mentoring Program

CALL FOR MENTORS/ MENTEES

Greetings from the VietTESOL International Convention 2020 (VIC 2020) Organizing Committee!

We would like to invite you to join the "Mentoring Program 2020" as mentors or mentees. The program helps connect you both to empower ELT teachers, engage communities and diversify participation of various groups of presenters at VIC 2020.

As mentors, you will guide potential candidates to write quality abstracts for their presentations. Your contributions will motivate participants, increase their self-confidence, and encourage their growth in professional development. Please note that you will not receive financial compensation as this is voluntary work. However, you will be formally recognized on the platforms of communication within the conference and VietTESOL Association.

As mentees, you will receive a mentor's guidance on how to write an abstract and prepare for your presentation. This is a volunteer service. 

Please register to be mentors or mentees at https://bit.ly/2L4Eqbz by May 25th.

We are looking forward to your attendance.

 Best regards,

The VietTESOL International Convention 2020 Organizing Committee


THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH "HỖ TRỢ BÁO CÁO VIÊN 2020" – MENTORING PROGRAM 2020

Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL 2020 xin trân trọng thông báo chương trình "Hỗ trợ báo cáo viên Hội thảo VietTESOL 2020 - Mentoring Program 2020" chính thức triển khai từ ngày hôm nay.

Chương trình "Hỗ trợ báo cáo viên" là một hoạt động thuộc chuỗi chương trình chuẩn bị cho Hội thảo Quốc tế VietTESOL hàng năm, nhằm hỗ trợ về chuyên môn cho các cá nhân mong muốn tham gia báo cáo tại Hội thảo VietTESOL. 

Với vai trò Cố vấn (Mentors), bạn sẽ có cơ hội chia sẻ kiến thức chuyên môn, hỗ trợ các báo cáo viên hoàn thiện Tóm tắt (Abstracts) để gửi đến VietTESOL 2020. Những đóng góp quý giá của bạn sẽ được ghi nhận bởi Hiệp hội VietTESOL và thông báo chính thức trên các phương tiện truyền thông của Hội thảo.

Với vai trò Người nhận hỗ trợ (Mentees), bạn sẽ được kết nối với Cố vấn viên, những người sẽ hỗ trợ bạn hoàn thiện Tóm tắt (Abstracts) để bạn có thể hoàn toàn tự tin tham gia báo cáo tại Hội thảo VietTESOL 2020.

Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL 2020 trân trọng mời bạn đăng kí tham gia chương trình hỗ trợ ngay hôm nay với vai trò Cố vấn (Mentors) hoặc Người nhận hỗ trợ (Mentees) tại địa chỉ https://bit.ly/2L4Eqbz.

Thời hạn đăng kí: 25/5/2020

Chúng tôi trân trọng sự đóng góp và tham gia của các bạn.