Convention Program

You can post questions on the Convention Program or recommend sessions for other attendees here.

Ms. Tram Nguyen

Tôi muốn xem chương trình hội thảo? 

1 Reply 0 Loves Sep 10, 2022 08:48 AM
Ms. Tram Nguyen

Thầy/ cô có thể xem lịch trình chính của hội thảo tại đây: https://drive.google.com/file/d/1GMsLWdyYLxFRFv1BI7a7hQFy0uXus3zR/view?usp=drivesdk  và xem nội dung cụ thể của từng phiên tại đây: https://viettesol.dryfta.com/program-schedule

0 Loves Sep 10, 2022 08:50 AM
Duong Le

Cho em hỏi bài dc chấp nhận dạng poster sẽ trưng bày tại đâu và có thuyết trình ko ạ

1 Reply 0 Loves Sep 07, 2022 10:46 PM
Duong Le

Bài Poster cần được trình bày theo mẫu có ở đây https://drive.google.com/drive/folders/1igYGVxh1ugzbCImeo8nqKkVdBrANUY8_?usp=sharing và in ra ở khổ giấy A0. Vào ngày 17/9 (Sep 17, 202202:40 PM - 03:25 PM) sẽ có phiên dành riêng cho poster vào khung giờ này tại khu vực trưng bày không gian mở (sẽ có trên bản đồ). Tất cả các diễn giả poster sẽ cần treo poster theo vị trí được chỉ định trước thời điểm nói trên ít nhất 30 phút và sau đó có mặt ở khung giờ nói trên để chia sẻ về nội dung poster với những người quan tâm. Phiên poster thường là một trong những phiên đông vui nhất của hội thảo.

0 Loves Sep 08, 2022 03:49 PM

Search

Top Commenters

Most Upvoted Comments

No upvoted comments.

Most Replied Comments